ENVIROPOL: KTO SME A ČO ROBÍME?

Sme popredným spracovateľom elektroodpadu v Českej republike, na Slovensku aj v Poľsku. Výrobcom a predajcom elektrozariadení, kolektívnym zberným systémom a ďalším priemyselným odvetviam prinášame jednoduché a nákladovo efektívne riešenia na spracovanie elektroodpadu.

ENVIROPOL je spoľahlivým partnerom vo všetkých oblastiach nakladania s elektroodpadom od servisných služieb a poradenstva v odpadovom hospodárstve, cez spracovanie EEZ až po obchod s kovmi a so separovanými odpadmi.

V roku 2011 sme v Jihlave spustili technologicky najmodernejší závod na spracovanie elektroodpadu v Európe. V súčasnosti dokážeme vďaka inováciám a vlastnému vývoju efektívne využiť až 95 % vyslúženého elektra.

AKO FUNGUJEME?

Riadime sa hodnotami, ktorými sú zodpovednosť, kvalita, spoľahlivosť a transparentnosť.
Ako moderná recyklačná spoločnosť dodržiavame bezpečnosť pri práci a chránime životné prostredie. Okrem plnenia zákonných požiadaviek a komplexných certifikačných predpisov každoročne úspešne prechádzame auditom WEEELABEX.

MÁME KOMPLETNÉ RIEŠENIA

WEEELABEX

V Českej republike sme prešli náročným auditom celého procesu spracovania drobných elektrozariadení.

 ENVIROPOL je teraz držiteľom medzinárodne uznávanej certifikácie WEELABEX, ktorá dokladá bezpečnejšie nakladanie s nebezpečnými látkami a zároveň efektívnejšiu recykláciu starých elektrozariadení.

 Cieľom normy je separovať materiály do ich najčistejšej formy, ktorá je vhodná na ďalšie využitie vo výrobe.

CERTIFIKÁTY/SÚHLASY

Sme špičkou v odbore a neustále sa zdokonaľujeme, aby sme vám zaručili bezpečnú a šetrnú recykláciu vašich elektroodpadov.

KONTAKTY

VŠEOBECNÉ

ENVIROPOL SK s.r.o.

Dúbravská cesta 2

841 04 Bratislava

Telefón: (+ 421) 02 32 118 806

Fax: (+421) 232 118 809

E-mail: info@enviropol.sk

 

IČO: 51 480 191

IČ DPH: SK2120734880

Bankové spojenie:

IBAN: SK59 7500 0000 0001 2561 7573

SWIFT KÓD: CEKOSKBX

NÁKUP / PREDAJ

Peter Jakuš

Obchodný zástupca

 (+421) 948 405 524

 jakus@enviropol.sk

Scroll to top